News
20 May 2024
Sr. No Application ID Name
1   LTVSP-2024-26   Sayantan Mandal
2   LTVSP-2024-36   Satyam Sinha
3   LTVSP-2024-391   Sidarth S
4   LTVSP-2024-572   Soumyadeep Sarma
5   LTVSP-2024-721   Sangeetha V
6   LTVSP-2024-809   Pustam Raut
7   LTVSP-2024-877   Shivani Choudhury
8   LTVSP-2024-1103   Aikya Banerjee
9   LTVSP-2024-1253   Nishant Uchale
10   LTVSP-2024-1477   Devesh Dhole
11   LTVSP-2024-2210   Shraddhanjali Choudhury
12   LTVSP-2024-2451   Preethi G