News
03 August 2017

List of final selected candidates for the screening test for the HPC Internship against advertisement dated 5th June 2017.

 

Sr. No Name of the candidates
1 Abhinav Singh
2 Aditya Bharti
3 Afshan Rehman
4 Ajay Chawda
5 Akhil Punia
6 Anubhav Apurva
7 Arkoprovo Ghosh
8 Ashish Verma
9 Ashwini Chandrashekhar
10 Deepak Potdar
11 Deepanshu Kapoor
12 Dipro Mondal
13 Gomathi K
14 Intakhab Ali
15 K R Ramesh
16 Karan Yadav
17 Karuna Ambolkar
18 Kavya Gy
19 Krishnadev N
20 Manoj H S
21 Mansi Thakkar
22 Merin Joseph
23 Mohit Kumar Patel
24 Nandhana S
25 Rahul Ssimele
26 Rinold S
27 Rishu Kumar
28 Sangeet Moy Das
29 Shivani Taneja
30 Shrey Pareek
31 Shreyasvi Natraj
32 Sumit Kumar
33 Sundarm Soni
34 Unnati Patel
35 Vaibhav Upadhyay
36 Vasthav C G
37 Vijaykumar S
38 Vikas Kumbharkar
39 Yaazhlene Panneerselvam
40 Yogesh S